temlik nedir


Temlik, bir malın mülkiyetinin sahip olduğu bütün haklarıyla beraber hukuki bir işleme dayalı olma zorunluluğu içerisinde başka bir kişiye vermesi anlamına gelmektedir. Sözlük anlamı olarak da, bir malı mülk olarak verme şeklindedir. Sahip olunan hakkın başka birine devredilmesi olarak da düşünebiliriz. Genelde bir borcun ödenmesi için yapılabilmektedir.

Temlik işlemleri ile ilgili tüm maddeler Türk Borçlar Kanunu 183. Ve 194. Maddeleri arasında görülmektedir.  

 

Temlik Nasıl Yapılır Ve Çeşitleri Nelerdir?

 

Resmi olarak yapılmayan işlemlerin hukuk önünde kabulü mümkün değildir. Alacak temlikinin hukuki bir niteliğe sahip olma zorunluluğu vardır. Birbirinden farklı amaçlarla yapılabilir. Ama temel olan bir borcun ödenmesi için yapılmasıdır.  Şu şekilde çeşitlenebilir;

Kanuni Temlik; Alacağın kanunlardan dolayı başka birine geçmesidir. Burada ölen birinin mal varlığını bir mirasçıya devretmesi örneği verilebilir. Bu tip temliklerde hukuki işlem yapılmadan gerçekleşebilir. Alacaklının rızasına başvurmaya gerek duyulmamaktadır.

Rızai Temlik; Alacağı devreden ve devralan kişiler arasında yapılacak olan sözleşmeyle oluşan temlik çeşididir.

Kazai Temlik; Devredilecek mülkü mahkeme kararını esas alarak yapılan temlik türüdür. Genellikle mirasçılara arasında oluşan sorunların çözümlenmesi için yapılan temlik çeşididir. Mahkeme malın paylaştırılmasını sağlamaktadır. Karar resmi olarak kabul edilir ve kişinin rızasını esas almadan yapılır. Resmi olarak yapıldığından ekstra bir işleme ihtiyaç duymadan devir mirasçılara aktarıla bilinir.

Tasarruf Temliki; Devir sonucundan bir kişinin malında azalma diğerinde artma yaşanabilir. Mülkiyetin bu şekilde el değiştirmesi veya satılması durumuna tasarruf temliki adı verilir. Alacağının temlikini bu şekilde tasarruf işlemi gibi kabul edebileceği gibi, bir borç sözleşmesi gözüyle de bakılabilir.

 

Temlik Sözleşmesi

Taşınır veya taşınmaz bir malın bir bedel karşılığında başka bir kişiye devredilmesi işlemini, yazıya dökerek karşılıklı ıslak imzalarla yapılan sözleşmeye ‘temlik sözleşmesi’ denir. Bu sözleşmelerin resmi olarak yapılması şartı vardır.  


Kaynak : https://aylingostericiler.av.tr/alacak-temliki-nasil-yapilir

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder